Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Learning outcome:
Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs
Connections with FLO:
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego