Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Materials Science in Space Technologies
Learning outcome:
has basic knowledge on space in relation to the application possibilities of novel materials
Connections with FLO:
  • IM1A_W05
    Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych
  • IM1A_W08
    Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych