Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Materials Science in Space Technologies
Learning outcome:
has knowledge on current trends in development of new space technologies
Connections with FLO:
  • IM1A_W10
    Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
  • IM1A_W18
    Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach
  • IM1A_W19
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów