Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Materials Science in Space Technologies
Learning outcome:
is able to select appropriate materials for specific application in space
Connections with FLO:
  • IM1A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
  • IM1A_U14
    Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów