Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Materials Science in Space Technologies
Learning outcome:
is creative in solving of problems
Connections with FLO:
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
  • TC1A_K12
    potrafi działać w sposób kreatywny
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych