Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fizyka żeglowania
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym
Connections with FLO:
  • NB1A_K01
    ma świadomość ciągłego rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i podnoszenia swoich kompetencji; rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji na temat osiągnięć nowych technologii związanych z rozwojem nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, biofizyki i innych pokrewnych) i potrafi to robić w sposób zrozumiały dostosowany do poziomu wiedzy odbiorcy
  • NB1A_K02
    rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym; ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich; wykazuje postawę proekologiczną
  • NB1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy