Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Theoretical Physics
Learning outcome:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie
Connections with FLO:
  • NB1A_K04
    rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań