Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Populism: Its Past and Present Disguises
Learning outcome:
locate the phenomenon of populist politics in terms of concepts and approaches
Connections with FLO:
  • SO1A_W04
    Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
  • SO2A_W04
    Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.
  • UX1P_W02
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i persfazyjnych oraz instytucji społecznych