Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Populism: Its Past and Present Disguises
Learning outcome:
undertand populism basing on case studies mostly dealing with East Central Europe
Connections with FLO:
  • SO1A_W17
    Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
  • SO2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
  • UX1P_W13
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych i ich podstawowych elementach oraz o możliwościach badania ich.