Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Populism: Its Past and Present Disguises
Learning outcome:
participate in open discussion on political phenomenon of populism
Connections with FLO:
  • SO1A_K04
    Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.
  • SO2A_K04
    Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.
  • UX1P_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.