Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
to be completed
Learning outcome:
Potrafi dokonać analizy i interpretacji gry cyfrowej
Connections with FLO:
  • UX1P_U01
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.
  • UX1P_U10
    Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji różnorodnych zadań oraz umie reprezentować problem w postaci programu komputerowego.