Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
to be completed
Learning outcome:
Ma świadomość znaczenia nowych mediów cyfrowych, a w szczególności gier wideo, dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych
Connections with FLO:
 • UX1P_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • UX1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer.
 • UX1P_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
 • UX1P_K07
  umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.