Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
to be completed
Learning outcome:
Potrafi odnieść logikę tworzenia gier cyfrowych do realnych problemów społecznych
Connections with FLO:
  • UX1P_U12
    potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej w rozwiązywaniu praktycznych problemów