Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
to be completed
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować ogólny plan gry cyfrowej
Connections with FLO:
  • UX1P_U10
    Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji różnorodnych zadań oraz umie reprezentować problem w postaci programu komputerowego.