Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
to be completed
Learning outcome:
Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem.
Connections with FLO:
  • UX1P_W02
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i persfazyjnych oraz instytucji społecznych