Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Atomic Force Microscopy and its variants in advanced measurements
Learning outcome:
Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy.
Connections with FLO:
 • CE2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
 • CE1A_W10
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC2A_W08
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
 • TC2A_W10
  zna konstrukcje i zasady działania urządzeń pomiarowych, sensorów, biosensorów i elektrod modyfikowanych
 • IM2A_W06
  Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
 • IM2A_W08
  Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów
 • IM1A_W07
  Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe