Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Analytical techniques for bioactive molecules
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy.
Connections with FLO:
  • IM2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy