Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej, a w szczególności modelowania na rozwój nowoczesnych technologii. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne z wykorzystaniem technik obliczeniowych.
Connections with FLO:
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne