Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Matematyka 2
Learning outcome:
Potrafi wyznaczyć całki podwójne i potrójne po dowolnym obszarze zwartym oraz zastosować je do modeli fizycznych.
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych