Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of family
Learning outcome:
Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy rodziny.
Connections with FLO:
 • KL2A_W11
  Zna i wszechstronnie rozumie rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
 • KL1A_W11
  Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
 • SO1A_W04
  Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
 • SO2A_W03
  Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.
 • UX1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.