Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o możliwościach zastosowania metod nanotechnologii w diagnostyce medycznej, terapii i przeciwdziałaniu zakażeniom.
Connections with FLO:
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FM2A_W05
  zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów
 • BF3A_W01
  Demonstrates a deeper general knowledge, based on theoretical foundations, in the field of science he/she belongs to; also an advanced, more detailed knowledge in the domain of his/her research
 • FM2A_W05
  ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach biomedycznych, zna nowe osiągnięcia naukowe oraz aktualne kierunki badań i rozwoju głównych działów fizyki medycznej
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach