Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych
Learning outcome:
Student posiada umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy teoretycznej na zastosowania praktyczne przy projektowaniu cyklu pracy nad nanoukładami.
Connections with FLO:
 • FT2A_U04
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i streszczenie w języku angielskim w zakresie zagadnień i problemów wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • FT2A_U05
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
 • FM2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie
 • FM2A_U04
  jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • BF3A_U01
  Knows how to formulate and solve various scientific problems of a relatively high complexity; knows how to secure the most actual information in the scientific domain he/she belongs to.
 • FM2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury w tym z czasopism popularnonaukowych, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski i formułować opinie
 • FM2A_U04
  potrafi zaplanować pracę wieloetapową do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych o różnym stopniu trudności dobierając właściwe metody pomiarowe oraz metodologię a także ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
 • FT2A_U04
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych oraz zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy
 • FT2A_U05
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji