Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Nanotechnologie i ich zastosowania w naukach przyrodniczych
Learning outcome:
Student potrafi wykonać powierzone mu zadania laboratoryjne z zakresu podstawowych technik obrazowania i nanofabrykacji.
Connections with FLO:
 • FT2A_U05
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
 • FT2A_U06
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • BF3A_U01
  Knows how to formulate and solve various scientific problems of a relatively high complexity; knows how to secure the most actual information in the scientific domain he/she belongs to.
 • BF3A_U02
  Knows how to record, process and store the results of scientific investigations and present them successfully to groups with different scientific background. Is capable of preparing scientific communications, also in English or in a foreign language playing the major role in a given scientific field. Uses these abilities in preparing his/her Ph.D. thesis.
 • FM2A_U08
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych o różnym stopniu skomplikowania i przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • FT2A_U05
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji
 • FT2A_U06
  potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów, właściwie zabezpieczyć stanowiska pracy i ocenić wpływ na środowisko różnych rozwiązań technicznych