Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Computational Methods of Physics and Technics 2
Learning outcome:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w ramach zespołu w celu wspólnego opracowania programów do numerycznego rozwiązywania prostych problemów fizyki kwantowej i hydrodynamiki.
Connections with FLO:
  • FT1A_K09
    potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role