Module learning outcome data:
Code:
M_K005
Category:
Social competence
Module:
Physical Chemistry of Surfaces and Surface Analytical Techniques
Learning outcome:
Potrafi pracować przygotowywać prezentacje, komunikować się z otoczeniem w sprawach zawodowych, odpowiednio planować zajęcia
Connections with FLO:
 • CE2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • CE2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • CE2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • CE2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • CE1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • TC2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • TC2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • TC2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • IM2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • IM2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • TC1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową
 • TC1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • TC1A_K05
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
 • IM1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej