Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Neurobiology of drug dependence
Learning outcome:
Student understands some processes occuring in living organisms and selected tissues.
Connections with FLO:
 • CE2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • TC2A_W17
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się