Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Neurobiology of drug dependence
Learning outcome:
Student is aware of importance of non technical apsects of the human organism activity
Connections with FLO:
 • CE2A_K01
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • CE2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
 • CE1A_K05
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • TC2A_W17
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej