Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mathematical Methods of Physics 1
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z algebrą macierzy.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych