Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematical Methods of Physics 1
Learning outcome:
Student potrafi wykonywać podstawowe operacje matematyczne na liczbach zespolonych.
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych