Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Nuclear Physics
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o wykorzystaniu technologii jądrowych w badaniach materiałowych, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz diagnostyce i terapii medycznej. Student zna i rozumie zespół zagadnień związanych z produkcją energii z zastosowaniem reakcji rozczepienia i syntezy jąder pierwiastków.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W10
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach