Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Nuclear Physics
Learning outcome:
Student rozumie wpływ fizyki jądrowej na rozwój nowoczesnych technologii przemysłowych i medycznych. Student rozumie społeczne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania energetyki jądrowej
Connections with FLO:
  • FT1A_K02
    rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym; ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich; wykazuje postawę proekologiczną
  • FT1A_K08
    potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii