Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Praktyka zawodowa
Learning outcome:
Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W14
    zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce