Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praktyka zawodowa
Learning outcome:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie.
Connections with FLO:
  • FT1A_U06
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski