Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Praktyka zawodowa
Learning outcome:
Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac.
Connections with FLO:
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej