Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Praktyka zawodowa
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu.
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania