Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Transportation phenomena in the environment.
Learning outcome:
Student ma szansę zdobyć wiedzę o najważniejszych sposobach przekazu energii wewnętrznej między układami fizycznymi.
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych