Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Transportation phenomena in the environment.
Learning outcome:
Student ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu mechaniki płynów; zna genezę równania Navier-Stokesa w ujęciu tensorowym; dowiedzieć się co to jest współczynnik lepkości, przepływ laminarny i potencjalny; wie co to jest prawo Darcy'ego.
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych