Module learning outcome data:
Code:
M_W013
Category:
Knowledge
Module:
Metody analizy danych doświadczalnych
Learning outcome:
Student zna podstawowe narzędzia programistyczne wykorzystywane w analizie danych.
Connections with FLO:
  • FT2A_W02
    dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
  • FT2A_W04
    zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie fizyki technicznej i dziedzin pokrewnych
  • FT2A_W07
    dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych