Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Technologie informacyjne
Learning outcome:
Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci.
Connections with FLO:
 • CB1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę, rachunek różniczkowy i całkowy, elementy geometrii analitycznej, elementy analizy wektorowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki stosowanej, estymacji parametrów, testów istotności, korelacji i regresji w tym metody matematyczne i numeryczne, niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych.
 • CE1A_W03
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
 • TC1A_W12
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
 • IM1A_W14
  Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji