Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Environmental Physics
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę o zmienności parametrów środowiskowych w różnych skalach czasowych i przestrzennych, w szczególności o zmianach tych parametrów wywołanych działalnością człowieka
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W09
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych