Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Fundamentals of Environmental Physics
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować, zrealizować i przedstawić w formie raportu proste zadanie inżynierskie z zakresu szeroko pojętej fizyki środowiska
Connections with FLO:
 • FT1A_U02
  potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
 • FT1A_U12
  potrafi oszacować nakład pracy oraz koszty związane z realizacją prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U15
  potrafi oszacować zużycie energii w różnych procesach technologicznych lub zużycie energii związane z wykonaniem określonej czynności