Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Environmental Physics
Learning outcome:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt
Connections with FLO:
 • FT1A_K02
  rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym; ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich; wykazuje postawę proekologiczną
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role