Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Environmental Physics
Learning outcome:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, również z prowadzącym, potrafi formułować odpowiednie argumenty i bronić ich w trakcie dyskusji
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role