Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Propedeutyka nauk materiałowych
Learning outcome:
Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów.
Connections with FLO:
 • CE1A_U02
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • TC1A_U08
  potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • TC1A_U14
  potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się