Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Learning outcome:
Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej
Connections with FLO:
  • CB1A_W08
    ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska,
  • TC2A_W09
    ma podbudowaną teoretycznie i poszerzoną wiedzę o metodach analitycznych i zasadach ich doboru w systemach zarządzania jakością w gospodarce surowcowej i produkcji.