Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Grafika inżynierska
Learning outcome:
Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego oraz dokumentacji rysunkowej, posiada wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych poprzez widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni
Connections with FLO:
  • CB1A_W04
    ma wiedzę z zakresu projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej oraz z zastosowaniem komputerowego wspomagania, wykorzystywania baz danych w projektowaniu procesów technologicznych.