Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Grafika inżynierska
Learning outcome:
Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii
Connections with FLO:
  • CB1A_U04
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
  • CB1A_U14
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi