Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Grafika inżynierska
Learning outcome:
Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek
Connections with FLO:
  • CB1A_U04
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
  • CB1A_U14
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi