Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Grafika inżynierska
Learning outcome:
Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D
Connections with FLO:
  • CB1A_U04
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
  • CB1A_U14
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi