Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Grafika inżynierska
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie
Connections with FLO:
  • CB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
  • CB1A_K11
    rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie inżyniera